Bra webdesign är en nyckel till framgång

Idag måste ett företag vara aktivt på Internet och grunden för detta är ofta en webbplats som på ett representativt och säljande sätt presenterar företag och dess produkter. För inte så länge sedan var det ganska enkelt att göra en webbplats även för ett företag. Det var inte ovanligt att det var grannens tekniska dotter eller son som snickrade ihop företagets webbplats på sin fritid. Detta är dock ett minne blott. Även om det i sig rent tekniskt har blivit enklare att skapa en webbplats har samtidigt kraven höjts avsevärt vad gäller såväl layout som innehåll.

Idag förväntar sig besökarna en professionellt utformad webbplats. Detta innebär att det ska finnas bilder och fotografier vilka ska vara anpassade till layouten. Dessutom ska webbplatsen vara välstrukturerad så att det är lätta att navigera runt samtidigt som texterna ska vara välskrivna och innehålla relevant och säljande information. En webbplats måste även vara sökmotoroptimerad på ett helt annat sätt än tidigare. Idag bör därför de flesta företag anlita proffs för att skapa företagens webbplatser.

En professionell webbsedigner gör skillnad

En webbdesigner av idag har en omfattande utbildning. Oftast finns det universitetsexamen i botten vilken dessutom har kompletterats med vidareutbildningar. Utvecklingen inom webbdesign går rasande snabbt och det tillkommer hela tiden nya trender och tekniker som en modern webbdesigner måste hålla sig uppdaterad om. Därutöver gäller det även att hänga med i utvecklingen av de olika programvaror som man använder sig av. Dagens Adobe-program i form av till exempel Illustrator eller Photoshop är betydligt mer komplexa program än för ett par år sedan.

Det finns olika ”system” som marknadsförs med argumentet att vem som helst kan skapa en webbplats med hjälp av dessa. Med stöd av drag-and-drop kan du själv skapa din hemsida. I teorin fungerar detta men i praktiken är det betydligt svårare. Systemen har sina begränsningar och det är inte en särskilt god idé att skapa en större webbplats med hjälp av sådana verktyg.